Spremljanje – Analiza – Poročilo

NAJNAPREDNEJŠI SISTEM SPREMLJANJA IN NAPOVEDOVANJA ZA ZAŠČITO VINOGRADA

Monitoraggio – Analisi – Resoconto

IL SISTEMA PIÙ AVANZATO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE PER LA DIFESA DEL VIGNETO

KAJ JE OENO GRAPE?

OENO GRAPE je najnaprednejši sistem spremljanja in napovedovanja za zaščito vinograda. Infrastrukturna osnova delovanja sistema OENO so vremenska postaja in brezžični senzorji, razporejeni v vinogradu, ter servisni center OENO, ki zbira in shranjuje podatke, katere posredujejo senzorji, ter jih sproti obdeluje brez ročnega posredovanja operaterjev.

Vremenska postaja z brezžičnimi senzorji OENO GRAPE omogoča konstantno spremljanje okoljskih razmer v vinogradu, s čimer ustvari sliko zdravstvenega stanja pridelka v vinogradu in posreduje koristne informacije za preprečevanje bolezni trt.

Shranjeni podatki ne omogočajo zgolj sprotne analize, temveč tudi na daljše obdobje, s čimer podpirajo učinkovitejše vodenje vinogradniškega podjetja in preprečujejo morebitni pojav patogenov.

oeno disp 2

OENO GRAPE è il sistema più avanzato di monitoraggio e previsione per la difesa del vigneto. OENO si basa su una infrastruttura di stazione metereologica e sensori wireless, distribuiti nel vigneto, e di un centro servizi di OENO che raccoglie e archivia i dati inviati dai sensori e li elabora in tempo reale senza intervento manuale di operatori.

La stazione metereologica e i sensori wireless di OENO GRAPE consentono il monitoraggio costante delle condizioni ambientali del vigneto in tempo reale, realizzando l’immagine dello stato di salute della coltivazione   del vigneto in quanto fornisce informazioni utili per la prevenzione delle malattie della vite.

 

KATERE SO PREDNOSTI OENO GRAPE?

Podporni sistem:

sprotni, natančni in ciljani posegi, ki zmanjšajo vpliv na okolje.

Preventiva:

v naprej napove prisotnost glivičnih patologij .

Prihranek na stroških proizvodnje:

zmanjšanje obdelave s fitofarmacevtskimi

BREZŽIČNI SENZORJI

Za precizno kmetijstvo so najkoristnejše naprave Internet of Thing brezžični senzorji, ki zaznavajo mikroklimatske razmere neposredno na terenu, s ciljem načrtovati posege s fitosanitarnimi sredstvi in ciljane obdelave, ko je to za pridelek najbolj ugodno, s prihrankom stroškov, sredstev in energije.

Brezžični senzorji so pametne, natančne, učinkovite in zmogljive naprave: avtomatsko
zaznavajo in posredujejo podatke z maksimalno zanesljivostjo. Odvisno od vrste pridelka so
lahko povezani z brezžičnimi sprožili za zagon želenih opravil (primer: krmiljenje napajalnega
sistema).

 

Gli strumenti dell’Internet of Thing più utili all’agricoltura di precisione sono i sensori wireless che rilevano le condizioni micro-climatiche direttamente sul campo, con l’obiettivo di pianificare gli interventi con trattamenti fitosanitari e lavorazioni mirate, nel momento più utile per la coltivazione, con risparmio di costi, risorse ed energie.

I sensori wireless sono dispositivi intelligenti, precisi, efficaci ed efficienti: rilevano e inviano dati in modo automatico e con la massima affidabilità. In funzione del tipo di coltura, possono essere interconnessi con attuatori wireless per l’innesco di azioni desiderate (esempio: pilotare il sistema di irrigazione).

Uporaba brezžičnih senzorjev v vinogradu:

Mikroklimatske razmere v vinogradu zaznavajo brezžični senzorji, porazdeljeni po terenu, tako da merijo relativno temperaturo in vlažnost zraku in tal, veter, zračni tlak, dež, intenziteto svetlobe, rosišče, vlaženje listov, rast premera stebla, pH in prevodnost tal.

Na razpolago so sledeči brezžični senzorji:

Senzor za Vlažnost in Temperaturo Tal

Termohigrometer, napovedovanje razvoja patogenov

Senzor za Osvetlitev

-Senzor Vlaženja Listov

Senzor Rasti Premera Stebla

Senzor Tenziometer

Vremenska postaja

Senzor Luksimeter

Senzor EC

Senzor Sončnega Sevanja

Senzor UV

VREMENSKA POSTAJA – LASTNOSTI

 

OENO je za vremensko postajo izbral WEATHER STATION LTE/NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Je NAJNOVEJŠA VREMENSKA POSTAJA, ki uporablja napredne protokole brezžičnega prenosa LTE/NB-IoT.

 

Postaja WEATHER STATION LTE/NB-IoT je vsestranska in robustna naprava IoT (Internet of Things) za neprekinjeno opazovanje Vremenskega stanja.

Postaja LTE/NB-IoT (na osnovi postaje Vantage Pro2 podjetja Davis Instruments) je idealno orodje za kmetijstvo, saj vsebuje tehnologijo za prenos LTE/NB-IoT, ki omogoča prenos podatkov kjerkoli je podatkovna povezava, pri čemer ohranja nizko porabo energije.

OENO ha scelto come stazione meteo la WEATHER STATION LTE/NB-IoT. E’ la NUOVISSIMA STAZIONE METEO che utilizza gli avanzati protocolli di trasmissione wireless LTE/NB-IoT.

La WEATHER STATION LTE/NB-IoT è un dispositivo IoT (Internet of Things) versatile e robusto per l’osservazione continuativa delle condizioni Meteo.

La stazione meteo LTE/NB-IoT (basata sulla Vantage Pro2 di Davis Instruments) è lo strumento ideale per l’agricoltura, perché incorpora la tecnologia di trasmissione LTE/NB-IoT che consente la trasmissione dei dati ovunque sia presente una rete dati mobile, pur mantenendo basso il consumo di energia.

COSA DICONO DI NOI
testimonials-1.jpg
Thanks to Imperion team I started my new business and managed to expand my previous one. My business partner also used Imperion service for his company and was very satisfied. As for now we don't have any financial problems and profitable business.
Emma Doe
Company CEO
testi-2.jpg
I loved Imperion's approach to business. I selected my personal consultant, provided him with all the necessary information and was sure my business paperwork is in safe. My consultant helps me every month when I need to pay taxes and salary to my team.
Emma Doe
Company CEO
testi-3.jpg
Metricon is a great company with professional and talented experts. I worked with several of them and I can say, they know their job perfectly. Thanks to Imperion I've successfully passed fiscal audit and made some changes in my business, which is now beneficial!
Tom Ford
Company CEO

Kontaktirajte nas!

Za več informacij ali predračun izpolnite obrazec in naš svetovalec vas bo kontaktiral v najkrajšem možnem času.

IL COMMERCIUM d.o.o. trgovina na debelo,svetovanje in posredovanj Gregorciceva ulica 10 5000 Nova Gorica **Eslovenia Tel: +386 41 642 622, info@oeno.global, VAT: SI 86500392 

Privacy&Cookie Policy

IL COMMERCIUM, trgovina na debelo, svetovanje in posredovanje

Gregorciceva ulica 10, 5000 Nova Gorica **,  Slovenia

Tel: +39 339 501 0951 Tel: +386 41 310 982
VAT: SI 86500392
info@oeno.global

Privacy&Cookie Policy

Spremljanje – Analiza – Poročilo

NAJNAPREDNEJŠI SISTEM SPREMLJANJA IN NAPOVEDOVANJA ZA ZAŠČITO VINOGRADA

KAJ JE OENO GRAPE?

OENO GRAPE je najnaprednejši sistem spremljanja in napovedovanja za zaščito vinograda. Infrastrukturna osnova delovanja sistema OENO so vremenska postaja in brezžični senzorji, razporejeni v vinogradu, ter servisni center OENO, ki zbira in shranjuje podatke, katere posredujejo senzorji, ter jih sproti obdeluje brez ročnega posredovanja operaterjev.

Vremenska postaja z brezžičnimi senzorji OENO GRAPE omogoča konstantno spremljanje okoljskih razmer v vinogradu, s čimer ustvari sliko zdravstvenega stanja pridelka v vinogradu in posreduje koristne informacije za preprečevanje bolezni trt.

Shranjeni podatki ne omogočajo zgolj sprotne analize, temveč tudi na daljše obdobje, s čimer podpirajo učinkovitejše vodenje vinogradniškega podjetja in preprečujejo morebitni pojav patogenov.

KATERE SO PREDNOSTI OENO GRAPE?

Podporni sistem:

sprotni, natančni in ciljani posegi, ki zmanjšajo vpliv na okolje.

Preventiva:

v naprej napove prisotnost glivičnih patologij .

Prihranek na stroških proizvodnje:

zmanjšanje obdelave s fitofarmacevtskimi

BREZŽIČNI SENZORJI

Za precizno kmetijstvo so najkoristnejše naprave Internet of Thing brezžični senzorji, ki zaznavajo mikroklimatske razmere neposredno na terenu, s ciljem načrtovati posege s fitosanitarnimi sredstvi in ciljane obdelave, ko je to za pridelek najbolj ugodno, s prihrankom stroškov, sredstev in energije.

Brezžični senzorji so pametne, natančne, učinkovite in zmogljive naprave: avtomatsko
zaznavajo in posredujejo podatke z maksimalno zanesljivostjo. Odvisno od vrste pridelka so lahko povezani z brezžičnimi sprožili za zagon želenih opravil (primer: krmiljenje napajalnega sistema).

Uporaba brezžičnih senzorjev v vinogradu:

Mikroklimatske razmere v vinogradu zaznavajo brezžični senzorji, porazdeljeni po terenu, tako da merijo relativno temperaturo in vlažnost zraku in tal, veter, zračni tlak, dež, intenziteto svetlobe, rosišče, vlaženje listov, rast premera stebla, pH in prevodnost tal.

Na razpolago so sledeči brezžični senzorji:

Senzor za Vlažnost in Temperaturo Tal

Termohigrometer, napovedovanje razvoja patogenov

Senzor za Osvetlitev

-Senzor Vlaženja Listov

Senzor Rasti Premera Stebla

Senzor Tenziometer

Vremenska postaja

Senzor Luksimeter

Senzor EC

Senzor Sončnega Sevanja

Senzor UV

VREMENSKA POSTAJA LASTNOSTI

OENO je za vremensko postajo izbral WEATHER STATION LTE/NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Je NAJNOVEJŠA VREMENSKA POSTAJA, ki uporablja napredne protokole brezžičnega prenosa LTE/NB-IoT.

Postaja WEATHER STATION LTE/NB-IoT je vsestranska in robustna naprava IoT (Internet of Things) za neprekinjeno opazovanje Vremenskega stanja.

Postaja LTE/NB-IoT (na osnovi postaje Vantage Pro2 podjetja Davis Instruments) je idealno orodje za kmetijstvo, saj vsebuje tehnologijo za prenos LTE/NB-IoT, ki omogoča prenos podatkov kjerkoli je podatkovna povezava, pri čemer ohranja nizko porabo energije.

 

Kontaktirajte nas!

Za več informacij ali predračun izpolnite obrazec in naš svetovalec vas bo kontaktiral v najkrajšem možnem času.

IL COMMERCIUM, trgovina na debelo, svetovanje in posredovanje

Gregorciceva ulica 10, 5000 Nova Gorica **,  Slovenia

Tel: +39 339 501 0951 Tel: +386 41 310 982
VAT: SI 86500392
info@oeno.global

Privacy&Cookie Policy