Praćenje – Analiza – Izveštaj

NAJNAPREDNIJI SISTEM PRAĆENJA I PROGNOZIRANJA ZA ZAŠTITU VINOGRADA

Monitoraggio – Analisi – Resoconto

IL SISTEMA PIÙ AVANZATO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE PER LA DIFESA DEL VIGNETO

ŠTA JE OENO GRAPE?

OENO GRAPE je najnapredniji sistem praćenja i predviđanja za zaštitu vinograda. Infrastrukturna osnova rada sistema OENO jesu meteorološka stanica i bežični senzori raspoređeni u vinogradu, kao i servisni centar OENO, koji prikuplja i čuva podatke koje šalju
senzori i tekuće ih obrađuje bez ručnog posredovanja operatera.

Meteorološka stanica sa bežičnim senzorima OENO GRAPE omogućava konstantno praćenje uslova sredine u vinogradu, čime se stvara slika zdravstvenog stanja useva u vinogradu i
prosleđuje korisne informacije za sprečavanje bolesti vinove loze.

Sačuvani podaci ne omogućavaju samo tekuće analize već i analize na duže periode, čime podržavaju efikasnije upravljanje vinogradarskim preduzećem i sprečavaju moguću pojavu patogena.

oeno disp 2

OENO GRAPE è il sistema più avanzato di monitoraggio e previsione per la difesa del vigneto. OENO si basa su una infrastruttura di stazione metereologica e sensori wireless, distribuiti nel vigneto, e di un centro servizi di OENO che raccoglie e archivia i dati inviati dai sensori e li elabora in tempo reale senza intervento manuale di operatori.

La stazione metereologica e i sensori wireless di OENO GRAPE consentono il monitoraggio costante delle condizioni ambientali del vigneto in tempo reale, realizzando l’immagine dello stato di salute della coltivazione   del vigneto in quanto fornisce informazioni utili per la prevenzione delle malattie della vite.

 

KOJE SU PREDNOSTI OENO GRAPE?

Sistem podrške:

tekuće, precizne i ciljane intervencije koje smanjuju uticaj na životnu sredinu.

Preventiva:

unapred predviđa prisustvo gljivičnih patogena

Ušteda na troškovima proizvodnje:

smanjenje tretiranja fitofarmaceutskim sredstvima i đubrivima

BEŽIČNI SENZORI

Za preciznu poljoprivredu su najkorisniji uređaji Internet of Thing bežični senzori, koji otkrivaju mikroklimatske prilike direktno na terenu u cilju planiranja intervencija fitosanitarnim sredstvima i ciljane obrade kada je za usev najpovoljnije, uz uštedu troškova, sredstava i energije.

Bežični senzori su pametni, precizni, efikasni i moćni uređaji: automatski otkrivaju i prosleđuju podatke s maksimalnom pouzdanošću. U zavisnosti od vrste useva mogu biti povezani s bežičnim okidačima za pokretanje željenih radnji (na primer: upravljanje sistemom napajanja).

Gli strumenti dell’Internet of Thing più utili all’agricoltura di precisione sono i sensori wireless che rilevano le condizioni micro-climatiche direttamente sul campo, con l’obiettivo di pianificare gli interventi con trattamenti fitosanitari e lavorazioni mirate, nel momento più utile per la coltivazione, con risparmio di costi, risorse ed energie.

I sensori wireless sono dispositivi intelligenti, precisi, efficaci ed efficienti: rilevano e inviano dati in modo automatico e con la massima affidabilità. In funzione del tipo di coltura, possono essere interconnessi con attuatori wireless per l’innesco di azioni desiderate (esempio: pilotare il sistema di irrigazione).

Primena bežičnih senzora u vinogradima:

Mikroklimatske prilike u vinogradu otkrivaju bežični senzori, raspoređeni po terenu tako da mere relativnu temperaturu i vlažnost vazduha i zemljišta, vetar, vazdušni pritisak, kišu, intenzitet svetlosti, rosište, vlaženje listova, rast prečnika stabla, pH i provodljivost zemljišta.

Na raspolaganju su sledeći bežični senzori:

Senzor za vlažnost i temperaturu zemljišta

Termohigrometar, predviđanje razvoja patogena

Senzor za osvetljenje

Senzor za vlaženje listova

Senzor za rast prečnika stabla

Senzor tenziometar

Meteorološka stanica

Senzor luksimetar

Senzor EC

Senzor za sunčevo zračenje

Senzor za UV

METEOROLOŠKA STANICA – KARAKTERISTIKE

 

OENO je za meteorološku stanicu odabrao WEATHER STATION LTE/NB-IoT (Narrowband
Internet of Things). U pitanju je NAJNOVIJA METEOROLOŠKA STANICA koja koristi napredne
protokole bežičnog prenosa LTE/NB-IoT.

Stanica WEATHER STATION LTE/NB-IoT je višenamenski i robusni uređaj IoT (Internet of Things) za neprekidno praćenje meteorološkog stanja.

Stanica LTE/NB-IoT (na bazi stanice Vantage Pro2 podjetja Davis Instruments) jeste idealan alat u poljoprivredi pošto sadrži tehnologiju za prenos LTE/NB-IoT, koja omogućava prenos podataka
bilo gde da se nalazi baza podataka, pri čemu održava nisku potrošnju energije.

OENO ha scelto come stazione meteo la WEATHER STATION LTE/NB-IoT. E’ la NUOVISSIMA STAZIONE METEO che utilizza gli avanzati protocolli di trasmissione wireless LTE/NB-IoT.

La WEATHER STATION LTE/NB-IoT è un dispositivo IoT (Internet of Things) versatile e robusto per l’osservazione continuativa delle condizioni Meteo.

La stazione meteo LTE/NB-IoT (basata sulla Vantage Pro2 di Davis Instruments) è lo strumento ideale per l’agricoltura, perché incorpora la tecnologia di trasmissione LTE/NB-IoT che consente la trasmissione dei dati ovunque sia presente una rete dati mobile, pur mantenendo basso il consumo di energia.

COSA DICONO DI NOI
testimonials-1.jpg
Thanks to Imperion team I started my new business and managed to expand my previous one. My business partner also used Imperion service for his company and was very satisfied. As for now we don't have any financial problems and profitable business.
Emma Doe
Company CEO
testi-2.jpg
I loved Imperion's approach to business. I selected my personal consultant, provided him with all the necessary information and was sure my business paperwork is in safe. My consultant helps me every month when I need to pay taxes and salary to my team.
Emma Doe
Company CEO
testi-3.jpg
Metricon is a great company with professional and talented experts. I worked with several of them and I can say, they know their job perfectly. Thanks to Imperion I've successfully passed fiscal audit and made some changes in my business, which is now beneficial!
Tom Ford
Company CEO

Obratite nam se!

Za više informacija ili predračun ispunite obrazac i naš savetnik će stupiti u kontakt s vama u najkraćem mogućem vremenu.

IL COMMERCIUM d.o.o. trgovina na debelo,svetovanje in posredovanj Gregorciceva ulica 10 5000 Nova Gorica **Eslovenia Tel: +386 41 642 622, info@oeno.global, VAT: SI 86500392 

Privacy&Cookie Policy

IL COMMERCIUM, veletrgovačka kompanija, konsultantske usluge i posredovanje

Gregorciceva ulica 10, 5000 Nova Gorica **,  Slovenija

Tel: +39 339 501 0951 Tel: +386 41 310 982
VAT: SI 86500392
info@oeno.global

Privacy&Cookie Policy

Praćenje – Analiza – Izveštaj

NAJNAPREDNIJI SISTEM PRAĆENJA I PROGNOZIRANJA ZA ZAŠTITU VINOGRADA

ŠTA JE OENO GRAPE?

OENO GRAPE je najnapredniji sistem praćenja i predviđanja za zaštitu vinograda. Infrastrukturna osnova rada sistema OENO jesu meteorološka stanica i bežični senzori raspoređeni u vinogradu, kao i servisni centar OENO, koji prikuplja i čuva podatke koje šalju
senzori i tekuće ih obrađuje bez ručnog posredovanja operatera.

Meteorološka stanica sa bežičnim senzorima OENO GRAPE omogućava konstantno praćenje uslova sredine u vinogradu, čime se stvara slika zdravstvenog stanja useva u vinogradu i
prosleđuje korisne informacije za sprečavanje bolesti vinove loze.

Sačuvani podaci ne omogućavaju samo tekuće analize već i analize na duže periode, čime podržavaju efikasnije upravljanje vinogradarskim preduzećem i sprečavaju moguću pojavu patogena.

KOJE SU PREDNOSTI SISTEMA OENO GRAPE?

Sistem podrške:

interventi precisi e mirati in tempo reale

Preventiva:

unapred predviđa prisustvo gljivičnih patogena

Ušteda na troškovima proizvodnje:

smanjenje tretiranja fitofarmaceutskim sredstvima i đubrivima

BEŽIČNI SENZORI

Za preciznu poljoprivredu su najkorisniji uređaji Internet of Thing bežični senzori, koji otkrivaju mikroklimatske prilike direktno na terenu u cilju planiranja intervencija fitosanitarnim sredstvima i ciljane obrade kada je za usev najpovoljnije, uz uštedu troškova, sredstava i energije.

Bežični senzori su pametni, precizni, efikasni i moćni uređaji: automatski otkrivaju i prosleđuju podatke s maksimalnom pouzdanošću. U zavisnosti od vrste useva mogu biti povezani s bežičnim okidačima za pokretanje željenih radnji (na primer: upravljanje sistemom napajanja).

Primena bežičnih senzora u vinogradima:

Mikroklimatske prilike u vinogradu otkrivaju bežični senzori, raspoređeni po terenu tako da mere relativnu temperaturu i vlažnost vazduha i zemljišta, vetar, vazdušni pritisak, kišu, intenzitet svetlosti, rosište, vlaženje listova, rast prečnika stabla, pH i provodljivost zemljišta.

Na raspolaganju su sledeći bežični senzori:

Senzor za vlažnost i temperaturu zemljišta

Termohigrometar, predviđanje razvoja patogena

Senzor za osvetljenje

Senzor za vlaženje listova

Senzor za rast prečnika stabla

Senzor tenziometar

Meteorološka stanica

Senzor luksimetar

Senzor EC

Senzor za sunčevo zračenje

Senzor za UV

METEOROLOŠKA STANICA – KARAKTERISTIKE

OENO je za meteorološku stanicu odabrao WEATHER STATION LTE/NB-IoT (Narrowband Internet of Things). U pitanju je NAJNOVIJA METEOROLOŠKA STANICA koja koristi napredne protokole bežičnog prenosa LTE/NB-IoT.

Stanica WEATHER STATION LTE/NB-IoT je višenamenski i robusni uređaj IoT (Internet of Things) za neprekidno praćenje meteorološkog stanja.

Stanica LTE/NB-IoT (na bazi stanice Vantage Pro2 podjetja Davis Instruments) jeste idealan alat u poljoprivredi pošto sadrži tehnologiju za prenos LTE/NB-IoT, koja omogućava prenos podataka
bilo gde da se nalazi baza podataka, pri čemu održava nisku potrošnju energije.

Obratite nam se!

Za više informacija ili predračun ispunite obrazac i naš savetnik će stupiti u kontakt s vama u najkraćem mogućem vremenu.

IL COMMERCIUM, veletrgovačka kompanija, konsultantske usluge e posredovanje

Gregorciceva ulica 10, 5000 Nova Gorica **,  Slovenija

Tel: +39 339 501 0951 Tel: +386 41 310 982
VAT: SI 86500392
info@oeno.global

Privacy&Cookie Policy